බුද්ධානුමෝදනා වැඩසටහන – “අමාදම් සැඳෑව”

බුද්ධානුමෝදනා වැඩසටහන – “අමාදම් සැඳෑව”

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය කළමනාකරණ අධ්‍යයන සහ වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ  ගණකාධිකරණ අධ්‍යයනාංශය සමඟින් අනුබද්ධිත ගිණුම්කරණ සහ මූල්‍ය කළමනාකරණ සංගමය (AFMA) විසින් උතුම් වූ වෛශාඛ්‍ය මංගල්‍යය සමරනු වස් සංවිධානය කළ බුද්ධානුමෝදනා වැඩසටහන අදියර දෙකක් යටතේ පවත්වන ලදී. එහි පළමු අදියර යටතේ, “අටලෝ දහමින් කම්පා නොවීම” යන තේමාව යටතේ, Posts මාලාවක් 2021 මැයි 24 සිට මැයි 28 කාලය තුළදී AFMA නිල Facebook පිටුව හරහා පළ කරන ලදී. එහි දෙවන අදියර යටතේ, “අමාදම් සැඳෑව” විශේෂ වෙසක් වැඩසටහන 2021 මැයි මස 29 වන දින පස්වරු 6.00 සිට Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ පවත්වන ලදී. ඊට, “අටලෝ දහමින් කම්පා නොවීම” යන තේමාව පාදක කර ගත් දහම් කතිකාවත, අසිරිමත් සම්බුදු තෙමඟුල් වර්ණනාව, ගී දම් පද, දහම් කතිකාවත, දහම් ගැට කවි විවරණය, සහ AFMA අපේ වෙසක් ඇතුළු සුවිශේෂී අංග රැසක් ඇතුළත් විය. තව ද  “අමාදම් සැඳෑව” විශේෂ වෙසක් වැඩසටහන AFMA නිල Facebook පිටුව හරහා සජීවීව (Live) විකාශනය කරන ලදී. එහි සම්පුර්ණ වැඩසටහන පහත සබැඳියෙන් (Link) නැරඹිය හැක

https://www.facebook.com/AFMAfamily/videos/495049075281510