“දුරලමු ගණඳුර” නිර්මාණාත්මක වීඩියෝව

“දුරලමු ගණඳුර” නිර්මාණාත්මක වීඩියෝව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය, කළමනාකරණ අධ්‍යයන සහ වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ, ගණකාධිකරණ අධ්‍යයනාංශයේ විෂය සංගමය වන ගණකාධිකරණ සහ මූල්‍ය කළමනාකරණ සංගමය (AFMA) විසින්, උතුම් පොසොන් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය නිමිති කරගෙන, “දුරලමු ගණඳුර” නමින් නිර්මාණාත්මක වීඩියෝවක් එළි දක්වන ලදී. මෙහි පද රචනය, තනු නිර්මාණය, සංගීත සංස්කරණය, ගායනය, වාදනය, සිතුවම් නිර්මාණය, විඩීයෝ සංස්කරණය, හා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සියල්ල ම ගණකාධිකරණ සහ මූල්‍ය කළමනාකරණ සංගමයේ දෙවන වසර සාමාජිකයන් විසින් සිදු කරන ලදී. එම වීඩියෝව පහත සබැඳියෙන් (Link) නැරඹිය හැක.

https://www.youtube.com/watch?v=5C1vD3XILXA